Covid 19

Covid 19

Değerli Misafirimiz,                                                 

İşbirliğiniz bizler için önemli; lütfen aşağıda belirtilen kurallara uyunuz. Unutmayınız ki, bu kurallar siz değerli misafirlerimizin sağlığı için önemlidir.

Sizlerin ve diğer misafirlerimizin sağlığı için lütfen güvenli sosyal mesafe kurallarına ve yapılan işaretlemelere uyunuz.
Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca sizlerin sağlığı için istenilen ve tesisimizin bazı bölümlerinde yer alan ateş ölçme istasyonlarında ateşinizi ölçtürünüz. Bu konudaki işbirliğiniz bizler için çok önemlidir. Tesis içerisinde genel alanlarda maske takmanız gerekmektedir. Maske ile ilgili resepsiyondan detaylı bilgi alabilirsiniz.
Asansörlere 2 kişiden fazla binmeyiniz.
Ellerinizi tesis içerisine stratejik olarak yerleştirilmiş el dezenfektanları ile sık sık temizleyebilirsiniz.
Kullanılmış maske ve eldivenlerinizi GRİ RENK çöp kutularına atmanız gerekmektedir.
Sizlerin güvenliği için 1,5 metre sosyal mesafe ile yerleştirilmiş şezlong ve masa düzenlerine kesinlikle müdahale etmeyiniz.
Herhangi bir hastalık şüphesi hissettiğinizde mutlaka resepsiyona bilgi vermeniz gerekmektedir.


Dear Guest,

Your cooperation is important to us; please follow the rules below. Do not forget that these rules are important for the health of our valued guests.

Please follow the safe social distance rules and markings for your health.
Turkish Ministry of Culture and Tourism requires us to periodically measure your fever, i.e. check-in and dinner. Your cooperation in this matter is very important to us. You must wear a mask in public areas within the facility. You can get detailed information about the mask from the reception.
Maximum occupancy for elevators is 2 people at a time.
You can frequently clean your hands with hand disinfectants strategically placed within the facility.
You have to throw your used masks and gloves into GRAY-COLOURED garbage bins.
For your safety, do not interfere with the sunbeds and tables placed with a social distance of 1.5 meters.
When you feel any suspicions of illness, you must inform the reception immediately.


Дорогие гости,                                                    

Нам важно ваше сотрудничество; пожалуйста, следуйте правилам ниже. Не забывайте, что эти правила важны для здоровья наших дорогих гостей.

Пожалуйста, соблюдайте правила безопасной социальной дистанции и отметки для вашего здоровья.
Министерство культуры и туризма Турции требует, чтобы мы периодически измеряли вашу температуру, например, при регистрации заезда и ужине. Нам очень важно ваше сотрудничество в этом вопросе. Вы должны носить маску в общественных местах на территории учреждения. Подробную информацию о маске можно получить на стойке регистрации.
Максимальная вместимость лифтов - 2 человека одновременно.
Вы можете часто мыть руки дезинфицирующими средствами для рук, стратегически размещенными на территории учреждения.
Вы должны выбросить использованные маски и перчатки в СЕРЫЕ мусорные баки.
Для вашей безопасности не мешайте лежакам и столам, размещенным на социальном расстоянии 1,5 метра.
Если вы почувствуете подозрение на болезнь, немедленно сообщите об этом на стойку регистрации.