Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

İşletmemiz, çevrenin korunması, doğal kaynakların verimli kullanılması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre ve dünya bırakılabilmesi yolundaki çalışmalara katkı sağlamak amacıyla 20.06.2023 tarihinde Sürdürülebilir Turizm 1.aşama belgesini almıştır